Privacy Policy

Din integritet är mycket viktig för oss. Därför har vi gjort den här sidan där vi förklarar alla detaljer om hur vi samlar, använder, kommunicerar och hanterar personlig information. Här följer vår privacy policy i detalj.

När du kommer till http://Toppreno.se, så kommer en del information om ditt besök att sparas.

Det här är samma procedur som sker på dom flesta kommersiella webbsidor och innebär att vi använder oss av en teknik som kallas kakor eller ‘cookies’ (se förklaring längre ner) och server loggar för att samla information om hur webbsidan används. Informationen som samlas kan innehålla tid och datum när besöket har skett, vilka sidor man har tittat på, hur länge man stannat på sidan samt vilka sidor man besökt före och efter vår webbsite och även din IP adress.

Användning av Cookies(kakor)

En cookie är ett väldigt litet textdokument, som ofta innehåller en unik anonym identifierare. När du besöker en webbsida så ber sidan om lov av din browser om den här textfilen får lagras på en speciell del av din hårddisk som är avsedd för cookies. Alla webbsidor kan skicka sina egna cookies till din browser ifall den godkänner dom. För att skydda din integritet så tillåter din browser endast åtkomst av cookies från webbsidor du redan besökt och inte dom som är skickade från andra siter.

IP Adresser

IP adresser används av din dator varje gång du är uppkopplad till Internet. Din IP adress är en talserie som används av nätverket för att identifiera just din dator. De är automatiskt sparade av webbservern och är en del av det vi kallar webb trafik. Den här processen gör att rätt sidor kan skickas till dig när du så önskar.

Email Information

Om du väljer att kommunicera med oss via email så är det möjligt att vi sparar dina email tillsammans med din email adress samt våra svar. Vi har samma höga krav på säkerhet för email som för all annan kommunikation. Detta gäller också om du registrerar dig, fyller i ett formulär där du ger din e-post adress eller om du köper något på vår site. Nedan följer mer information om hanteringen av email.

Hur Använder Vi Informationen Som Vi Får?

Generellt sett så använder vi informationen för att administrera företagets aktiviteter för bättre upplevelse både till befintliga kunder och besökare som ännu inte är kunder. Vi kan producera material och tjänster som är efterfrågat och kan optimera sidan så att den ger bästa möjliga värde till dig som besökare.

Toppreno AB kommer aldrig att få någon personlig information om dig när du besöker sidan ifall du inte själv önskar. Informationen stannar hos oss och blir aldrig såld eller överförd till någon annan part utan ditt godkännande.

Email Policy

Din email adress hålls hemlig hos oss. Den blir aldrig såld, uthyrd eller leasad till någon obehörig och vi kommer aldrig att ge ut din personliga information till varken personer, företag, myndigheter under några som helst situationer. Enda undantaget är om vi skulle bli tvingade att göra det av lagliga skäl.

Vi kommer att använda din email adress endast för att ge dig information som handlar om Toppreno AB.

CAN-SPAM Lagen

All e-post som sänds från vår organisation är i enlighet med CAN-SPAM lagen. Det innebär att det tydligt framgår vem som sänt emailet och hur du kan kontakta den som har skickat det. Det finns också tydliga instruktioner om hur du kan ta bort dig från emaillistan så att du inte får fler email ifrån oss.

Användande av Utgående Länkar

Det finns länkar till många andra sidor från http://Toppreno.se. Vi kan inte garantera innehållet som finns på någon av dessa sidor. Länkar till eller från utomstående sidor innehåller inte Topprenos rekommendationer om det inte speciellt står så.

Genom att besöka denna webbplats accepterar du våra villkor för användning av siten, alla tillämpliga lagar och förordningar och accepterar att du är ansvarig för att följa gällande lagstiftning. Om du inte håller med något av dessa villkor, är du förbjuden att använda eller besöka denna webbplats. Allt material som finns på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkesrätt.

Immateriella rättigheter

Alla upphovsrätter, varumärken, patent och andra immateriella rättigheter i och på vår hemsida och allt innehåll och programvara som ligger på webbplatsen tillhör Toppreno AB eller dess licensgivare. Användningen av våra varumärken eller innehåll är förbjudet utan skriftligt medgivande från Toppreno AB.

Du Får Inte:

  • Använda material från vår webbsdia utan skriftligt lov.
  • Sälja eller hyra ut material från vår webbsida.
  • Reproducera, kopiera eller på annat sätt utnyttja materialet på vår webbplats för något som helst ändamål.
  • Återpublicera innehåll från vår hemsida till en annan webbplats.

Accepterad Användning

Du samtycker till att använda vår webbplats endast för lagliga ändamål, och på ett sätt som inte kränker rättigheter, begränsar eller hindrar någon annans användning av webbplatsen. Förbjudet beteende innefattar trakasserande eller beteende som kan orsaka ångest eller olägenhet för någon annan användare, sända obscent eller stötande innehåll eller störa det normala flödet diskussioner på vår hemsida.

Du får inte använda vår hemsida för att skicka icke begärda kommersiella meddelanden. Du får inte använda innehållet på vår webbplats för något marknadsföringsrelaterad syfte utan skriftligt medgivande.

Begränsad åtkomst

Vi kan i framtiden behöva begränsa tillgången till delar av (eller hela) vår hemsida och har full rätt att göra så. Om vi vid något tillfälle förser dig med ett användarnamn och lösenord för att få tillgång till begränsade områden av vår webbplats så måste du se till att både ditt användarnamn och lösenord hålls hemliga.

Användning av Kundreferenser

Här följer en beskrivning av hur vi hanterar kundreferenser och då gäller följande:

Kundreferenser som visas på denna webbplats är genuina sådana som vi tagit emot via text, ljud eller video. De är individuella erfarenheter, avspeglar faktiska upplevelser av de som har använt våra produkter och / eller tjänster på något sätt. Vi hävdar inte att de är typiska resultat. De vittnesmål är inte nödvändigtvis representativa för alla de som kommer att använda våra produkter och / eller tjänster.

De vittnesmål som visas på denna webbplats (text, ljud, video eller annat) återges ordagrant, med undantag för korrigering av grammatik eller stavfel. Vissa kan ha förkortats för att få plats och andra kanske på grund av att inte hela uttalandet  inte verkar relevant för allmänheten.

Toppreno AB ansvarar inte för något av de yttranden eller kommentarer som postats på http://Toppreno.se. Toppreno AB är inte ett forum för kundreferenser men publicerar dom för att kunderna skall kunna dela sina erfarenheter med varandra. För att skydda mot missbruk visas alla referenser efter att de har granskats av personalen av Toppreno AB. Toppreno AB delar inte åsikter, synpunkter eller kommentarer av eventuella kundreferenser som finns på http://Toppreno.se.

Hur skyddar vi dina uppgifter

E-post är inte ett säkert sätt för kommunikation. Därför begär vi att du inte skickar känslig privat information till oss via e-post. Att göra så är tillåtet, men då sker det på egen risk.

Toppreno AB kan använda program för att skapa sammanfattande statistik, som används för ändamål som tex att bedöma antalet besökare till de olika delarna av vår webbplats, bedöma vilken information om mest och minst intressant, bestämma tekniska specifikationer för viktiga för konstruktionen, och identifiera systemprestanda eller problemområden.

Av säkerhetsskäl och för att säkerställa att denna tjänst är och förblir tillgänglig för alla användare, använder Toppreno AB programvaror för att övervaka nätverkstrafik för att identifiera obehöriga försök att ladda upp eller ändra informationen, eller på annat sätt orsaka skada.

Ansvarsfriskrivning och Ansvarsbegränsning

Toppreno AB lämnar inga garantier eller försäkringar avseende riktigheten eller fullständigheten i innehållet på denna webbplats eller några webbplatser länkade till denna webbplats.

Allt material på denna webbplats tillhandahålls "som är" utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag, inklusive garantier för säljbarhet, icke-intrång i immateriella rättigheter eller lämplighet för ett visst ändamål. Under inga omständigheter ska Toppreno AB eller dess agenter eller medarbetare hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skadestånd för utebliven vinst, avbrott i verksamheten, förlust av information, skada eller dödsfall) till följd av användning av eller oförmåga att använda materialet, även om Toppreno AB har informerats om möjligheten av sådana förluster eller skador.

Förändringar i Policyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst och utan föregående meddelande. Dock kan du vara säker på att om den ändras i framtiden, kommer vi inte att använda den personliga information du har lämnat till oss under denna sekretesspolicy på ett sätt som är väsentligt i strid med denna sekretesspolicy utan ditt medgivande.

Vi kommer att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för att din personliga information är skyddad och underhålls.

Kontakt

Om du har några frågor eller synpunkter på denna policy är du välkommen att kontakta oss här: http://toppreno.se/kontakta-oss/

Toppreno AB Sandstuguvägen 37 14760 UTTRAN