Missa Inte Årets Rotavdrag

Bygglovsfria Komplementhus s.k. Attefallshus – Tips Före Byggstarten
April 9, 2015
Planera din renovering rätt – hur ska jag tänka?
November 14, 2018

Den senaste tiden har det varit mycket diskussioner om ROT-avdrag i media. Ingen vet med säkerhet hur det kommer att bli, om det blir mindre avdrag eller om det tom kommer att försvinna. Följande artikel  går in på djupet o reder ut vad rotarbete och rotavdrag egentligen är, hur man får det och hur mycket man kan få. 

Du kan få göra avdrag för arbetskostnaden när du anlitar någon för att utföra reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad (rot). Material och resekostnader ger inte rätt till rotavdrag.

Så här fungerar rotavdraget

Det är din utförare, dvs hantverkaren, som ansöker om rot- och rutavdrag åt dig. Utföraren drar av halva arbetskostnaden på fakturan till dig. Avdraget är på max 50 000 kronor per år och person. Observera att du måste ha tillräckligt med skatt för att kunna få avdrag för rotarbete.

Preliminärt och slutligt avdrag

Du får rotavdraget genom att utföraren drar av halva arbetskostnaden inklusive moms från fakturan. Utföraren ansöker sedan hos Skatteverket om andra halvan. Det kallas att du får ett preliminärt avdrag.

Det preliminära avdraget är förifyllt i din inkomstdeklaration. När du godkänner deklarationen (elektroniskt eller med underskrift på papper) intygar du att alla förutsättningar är uppfyllda för att du ska ha rätt till avdraget.

murare-topprenoi

Slutligt avdrag

När Skatteverket granskar och beslutar om din deklaration, beslutar vi också om ditt slutliga rotavdrag. Oftast är det slutliga avdraget lika stort som det preliminära. Det kan upplevas som att du inte har fått något avdrag, men i själva verket fick du ju avdraget ”i förskott” när du bara betalade halva arbetskostnaden.

Om din skatt inte räcker

Eftersom andra avdrag görs först, kanske du inte kan utnyttja hela rotavdraget. Du kan ju aldrig få mer i skatteavdrag än du ska betala i slutlig skatt. Du blir då återbetalningsskyldig.

Exempel: Du ska betala 35 000 kronor i slutlig skatt, men du har fått 50 000 kronor i preliminärt rotavdrag. Du måste då betala tillbaka mellanskillnaden, det vill säga 50 000 – 35 000 = 15 000 kronor.

Om din slutliga skatt inte räcker kan det vara fördelaktigt att ni som är makar eller som är sambor med gemensamma barn omfördelar avdraget mellan er.

Observera att skattereduktionen av rotarbete räknas av i en viss turordning. En del skatt kan du inte kvitta skattereduktionen mot, som exempelvis begravningsavgiften och allmänna pensionsavgiften.

Återkrav

Om det, när din slutliga skatt räknas fram, visar sig att du inte har rätt till det rotavdrag du fått preliminärt, kommer Skatteverket att kräva att du betalar tillbaka pengarna. Utföraren behöver inte blandas in. Du får då ett återkrav när Skatteverket beslutat om din inkomstdeklaration. Formellt förändras inte det preliminära avdraget, utan förändringen består i att du får ett slutligt avdrag som är lägre än det preliminära.

Hämta intyg för utnyttjat avdrag

Du som ska köpa rotarbete kan få ett intyg från skatteverket på hur mycket rot- och rutavdrag du har utnyttjat. Det gör du i skatteverkets e-tjänst Rot & rut.

http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/rotrut.4.76a43be412206334b89800016638.html

Villkor för avdrag

Du måste bo i bostaden och äga den för att få rotavdrag. Den du anlitar får inte vara närstående till dig. Fler villkor hittar du här.

Villkor för att få avdrag

Du kan få sammanlagt 50 000 kronor i rotavdrag per år och per person. Tänk på att avdraget är preliminärt. Det är först när din inkomstdeklaration för avdraget är beslutad som du får avdraget fastställt.

För att ha rätt till rotavdrag måste du till att börja med uppfylla följande grundvillkor:

  • du har varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • du har fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • du har betalat för rotarbeten.

Fler villkor hittar du under respektive underrubrik.

Du är obegränsat skattskyldig

Du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du är bosatt eller vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning hit. Det innebär att du betalar skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land.

Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få rotavdrag om du har begärt att få bli beskattad enligt inkomstskattelagen. Ditt överskott av förvärvsinkomster ska då komma från förvärvsinkomster du haft i Sverige.

Du kan inte få rotavdrag om du är begränsat skattskyldig och bara äger en fastighet i Sverige. Om du ändå har fått preliminär skattereduktion vid köpet av rotarbete blir du skyldig att betala tillbaka till Skatteverket det belopp som Skatteverket har betalat till den som har utfört arbetet.

Du måste vara minst 18 år

För att få rotavdrag måste du ha fyllt 18 år senast under det år arbetet betalas.

Du har betalat för rotarbete

Det är bara du som har betalat som kan få rotavdrag. Det räcker alltså inte att arbetet har utförts i din bostad. Det finns dock möjlighet till omfördelning mellan makar och sambor.

Om du vill dra nytta av årets ROT-avdrag så kan du kontakta Mike på Toppreno AB 0737 400 120 eller via vår kontaktsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0737 400 120