Archive

Category Archives for "Uterum"

Bygglovsfria Komplementhus s.k. Attefallshus – Tips Före Byggstarten

Först lite bakgrund till dessa komplementhus

Den traditionella friggeboden har många år på nacken och är föregångaren till det som många kallar Attefallshus. De nya reglerna kom i juli 2014. Det innebar väldigt kort att man fick bygga 25 kvadratmeter i stället för 15 kvadratmeter utan bygglov. Naturligtvis finns det andra restriktioner och de skall vi gå igenom i den här artikeln.

Läs mer

Uterum och andra byggjobb av Toppreno AB

Uteplatser och uterum är mycket populära och ofta är det rum som man använder väldigt mycket. Det är känslan av att vara ute fast man sitter skyddad under tak som tilltalar många. Gränsen mellan inne och ute blir diffus.

Läs mer