Bygglovsfria Komplementhus s.k. Attefallshus – Tips Före Byggstarten

Badrumstrender 2017 – Populära Badrum För Alla Budgetar
April 7, 2015
Missa Inte Årets Rotavdrag
April 13, 2015

Först lite bakgrund till dessa komplementhus

Den traditionella friggeboden har många år på nacken och är föregångaren till det som många kallar Attefallshus. De nya reglerna kom i juli 2014. Det innebar väldigt kort att man fick bygga 25 kvadratmeter i stället för 15 kvadratmeter utan bygglov. Naturligtvis finns det andra restriktioner och de skall vi gå igenom i den här artikeln.

More...

Först en bra artikel från Privata Affärer Bostad där man berättar om de nya reglerna:

Bostad Sedan juli är det fritt fram att uppföra större komplementhus på tomten utan bygglov – så kallade Attefallshus. Men det är inte riktigt så enkelt som det kan låta.

I juli trädde nya regler i kraft som ska stimulera byggprojekten på våra villatomter. Till exempel har du möjlighet att bygga till ditt bostadshus med 15 kvadratmeter utan att söka bygglov.

Men den mest omtalade nyheten är att du kan uppföra ett bygglovsfritt ”Attefallshus”, vars area får vara tio kvadratmeter större än den traditionella friggeboden, alltså max 25 kvadratmeter. Du kan använda byggnaden för olika ändamål: förråd, ateljé, gäststuga eller rentav som ett extra bostadshus.

– Även om byggnaden inte kräver bygglov är det mycket viktigt att du lämnar in en bygganmälan, så kallad anmälningspliktig åtgärd, och får ett startbesked innan du sätter igång. I annat fall riskerar du att få betala en sanktionsavgift, säger Fredrik Andersson på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

SNABBFAKTA OM BYGGLOVSFRIA KOMPLEMENTSHUS

Ett komplementbostadshus eller komplementbyggnad på upp till 25m2 får man bygga utan bygglov och använda som permanentbostad. Det kan byggas på t.ex. prickmark och utan grannars medgivande. Det måste byggas minst 4,5m från tomtgränsen.

Ska byggnaden användas som bostad måste den uppfylla samma krav som ett vanligt bostadshus. Detta måste framgå i dokumentationen, till exempel via ritningar och kontrollplan.


– Det har blivit enklare i så måtto att du kan få tillstånd att uppföra en byggnad som tidigare inte skulle fått bygglov. Däremot är kraven på dokumentation i princip desamma som vid ett vanligt bygglovsärende, säger Fredrik Andersson.


Inom byggvaruhandeln och bland stugåterförsäljare råder det just nu full aktivitet med att ta fram byggsatser och nyckelfärdiga stugor som ska vara anpassade till de nya reglerna.

Som spekulant får du dock räkna med en högre prislapp, jämfört med en traditionell friggebod. De flesta färdigdesignade stugor ligger inom prisnivån 200 000-400 000 kronor, medan lite enklare byggsatser kostar omkring 100 000 kronor.

– Förutom kostnaden bör man fundera ordentligt på var och hur huset ska placeras. Det är ju en betydligt större byggnad än en friggebod, både på arean och höjden, vilket kan bli ett störande faktum. Därför är det synnerligen viktigt att man förankrar sitt byggprojekt hos grannarna innan man tar fram hammaren, säger Roger Nyström, journalist och författare till boken ”Stora friggeboken”.


Enligt Roger Nyström finns det en uppenbar risk att många villaägare blir besvikna när de inser att bygganmälan kräver mycket bifogad dokumentation. Det är inte heller så lätt att uppfylla Boverkets byggregler för ett bostadshus med en boyta på knappt 25 kvadratmeter.

– Vill du bygga ett eget bostadshus ställs det så höga krav på byggnaden att du kanske föredrar att kalla det någonting annat i din bygganmälan. Risken är att det byggs olagliga bostäder som slukar mycket energi och är dåliga för miljön.


Bortsett från denna risk så ger Attefallshusen ändå nya möjligheter för den som vill bygga lite större och utnyttja utrymmet för olika ändamål. Ska du bygga ett eget Attefallshus är det klokt att anlita en arkitekt, menar Roger Nyström.

– En vacker byggnad som passar in i omgivningen kan bidra till att höja värdet på hela fastigheten. Kostnaden för att anlita arkitekten blir i detta sammanhang ganska liten, medan mervärdet blir desto större.


Fakta/ Fyra bygglovsfria projekt

  1. Du får göra en tillbyggnad på 15 kvm. Tillbyggnaden gäller på själva bostadshuset och får inte vara högre än den befintliga bostaden.

  2. Du får inreda en extra bostad inne i ditt bostadshus.

  3. Du får uppföra en kompletterande byggnad eller ett mindre bostadshus (”Attefallshus”) på din tomt. Byggnadsarean får vara max 25 kvadratmeter och den högsta höjden från mark till taknock får vara högst 4 meter. Du kan även bygga fler hus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Om du uppför en komplementbyggnad närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Nekar grannarna får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

  4. Du får bygga max två takkupor på byggnaden. Om du redan har en takkupa får du bara bygga en till. Takkupan får inte innebära någon inverkan på bärande konstruktion och får bara uppta halva takfallet.

Punkterna 1-3 kräver att du lämnar in en bygganmälan (anmälningspliktig åtgärd) med kontrollplan till din kommun. Se din kommuns webbplats för mer information.

Källa: http://www.privataaffarer.se/bostad/fallorna-med-attefallshus-677006

När man planerar tillbyggnaden måste man ta hänsyn både till det befintliga huset och tomten. Det här gäller både det estetiska så väl som funktionaliteten. I artikeln så råder man att ta kontakt med en arkitekt innan man drar igång ett projekt. Det är säkert bra men tyvärr också mycket kostsamt. Ett professionellt byggföretag kan ge dig förslag som du säkert blir nöjd med och då slipper du kostnaden för en arkitekt.


Den nya regeringen diskuterar förnyade regler för komplementhus och ingen vet ännu vad som kommer att hända. Risken finns alltid att det går som med ROT avdraget så att det blir försämrade regler för den som vill förnya sitt boende. Bästa sättet att undvika detta är att försöka sätta igång bygget så snabbt som möjligt före ändringarna börjar gälla.


Som du ser så finns det en hel del att tänka på även dom det låter enkelt när man säger att det inte kräver något bygglov.. Om du känner att det är mer än du själv kan eller orkar med så är det bästa rådet att kontakta din hantverkare som kan hjälpa dig.


Toppreno AB har hjälpt många kunder att förverkliga sina drömmar om både tillbyggnad och nybyggnad enligt de nya byggreglerna. Vi kan hjälpa till med allt från planering till slutförande.

En av fördelarna med Toppreno är flexibiliteten. Det finns många byggsatser på marknaden men nackdelen är att du är bunden till de mått de är byggda för. Det fungerar ibland men ger tyvärr inte den friheten man får när man planerar och bygger allt från grunden och får en tillbyggnad som är helt enligt ditt önskemål.

UTNYTTJA GÄLLANDE REGLER FÖR BYGGLOVSFRIA KOMPLEMENTSHUS

Toppreno ABs erfarenhet hjälper dig med alla delar av projektet. Det blir helt enligt dina önskemål och planer. Du får ett kvalitetsmässigt förstklassigt utfört arbete som börjar vid utlovad tid och som är klart vid utlovad tid. Liksom alla våra kunder kommer du att vara nöjd och glädjas över ditt beslut i många år framöver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0737 400 120